mars 2019
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
25/02/2019 26/02/2019 27/02/2019 28/02/2019 01/03/2019 02/03/2019

Catégorie: Rencontre ConfirmandsRencontre confirmands

Rencontre confirmands
03/03/2019
04/03/2019 05/03/2019 06/03/2019

Catégorie: Messe festiveMesse festive

Messe festive
07/03/2019 08/03/2019 09/03/2019 10/03/2019
11/03/2019 12/03/2019 13/03/2019 14/03/2019 15/03/2019 16/03/2019

Catégorie: Veillées EucharisteinVeillée Eucharistein Epinassey

Veillée Eucharistein Epinassey

Catégorie: Veillées EucharisteinVeillée Eucharistein St-Jeoire

Veillée Eucharistein St-Jeoire
17/03/2019
18/03/2019 19/03/2019 20/03/2019

Catégorie: Rencontre des Premiers CommuniantsPremiers communiants

Premiers communiants
21/03/2019

Catégorie: Après-midi Marie-MadeleineAprès-midi Marie-Madeleine

Après-midi Marie-Madeleine
22/03/2019 23/03/2019 24/03/2019
25/03/2019 26/03/2019 27/03/2019 28/03/2019 29/03/2019 30/03/2019

Catégorie: Week-end famillesWeek-end familles

Week-end familles
31/03/2019

Catégorie: Week-end famillesWeek-end familles

Week-end familles

Revenir au calendrier